กระทรวงมหาดไทย แต่งเคลื่อนย้ายรองผู้ว่าฯ-หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย แต่งเคลื่อนย้ายรองผู้ว่าฯ-หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ช่วงวันที่ 20 ม.ค. ผู้รายงานข่าวกล่าวว่านายสุทธิดงษ์ จุลเจริญรุ่งเรือง ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ได้ลงชื่อคำบัญชาตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รวม 8 ราย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้